Jak dodać film?

1. zarejestruj się
1a. Wprowadź tytuł filmu

2. Dodaj zdjęcie związane z filmem, będzie ono widoczne na stronie głównej.
3. Dodaj link filmu np. z you tube klikając na przycisku media select i przechodząc w zakładkę web, znajduje się tam pole na link video.
4. Wprowadź opis filmu.
5. Wybierz kategorie.
6. Kliknij zapisz.